top

POZVÁNKA

Národné podujatie k uvedeniu 5 ročnej správy
Európskej environmentálnej  agentúry

SOER 2015  Životné prostredie Európy – stav a perspektíva

Dátum: 5. máj 2015, Bratislava
Miesto konania: Hotel Devín

Riaditeľ Európskej environmentálnej agentúry Hans Bruyninckx predstaví 5 ročnú správu SOER 2015  Životné prostredie Európy – stav a perspektíva, do ktorej prispeli odborníci z národnej siete Eionet – Európska environmentálna informačná a monitorovacia sieť. 

Správa obsahuje  politické opatrenia v oblasti životného prostredia a klímy, ktoré priniesli Európe značné výhody - zlepšenie stavu životného prostredia a kvality ľudského života a zároveň stimuláciu inovácií, tvorbu pracovných miest a hospodársky rast.

PROGRAM PODUJATIA

Online registrácia v termíne do 24.4.2015.
Účasť na podujatí je bez poplatku a viazaná výlučne na online registráciu.

Správa a jej výstupy dostupné na: http://www.eea.europa.eu/soer

Vzhľadom na  obmedzenú kapacitu priestorov prosíme o registráciu max. 2 zástupcov z jednej inštitúcie.
V prípade otázok kontaktujte: nfpsk@sazp.sk , +421 48 4374 184, +421 917 390 679

MŽPSAŽPEEA