Meno Priezvisko

SDR

Súťaž Dedina roka 2019
SEKCIA ENVIRONMENTALISTIKY
Odbor starostlivosti o vidiecke životné prostredie
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica
SLOVAKIA
Tel.: +421 48 437 4X XX
www.obnovadediny.sk

partneri