Titul. Meno Priezvisko
pracovná pozicia / pozícia v anglickom jazyku

NÁZOV SEKCIE
Názov odboru
Názov oddelenia

NÁZOV SEKCIE V ANGLICKOM JAZYKU
Názov odboru v anglickom jazyku
Názov oddelenia v anglickom jazyku

Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica
SLOVAKIA

Tel.: +421 00 0000 000
Mob.: +421 000 000 000
www.sazp.sk