RNDr. Dana Lapešová
vedúca oddelenia RCBD / Director of the BCRC Slovakia

SEKCIA ENVIRONMENTALISTIKY A RIADENIA PROJEKTOV
Odbor environmentálneho manažérstva a Bazilejského dohovoru
Oddelenie Bazilejského dohovoru - RC

 

SECTION OF ENVIRONMENTAL SCIENCES AND PROJECT MANAGEMENT
Basel Convention Regional Centre Slovakia

 

Karloveská 2, P.O.BOX 132
840 00 Bratislava
SLOVAKIA

Tel.: +421 906 314 033
Mob.: +421 905 968 146
www.sazp.sk/bcrc